Průvodce začínajícího žesťaře

David Rotter, Petr Hojač

S vědomím toho, jak jsou začátky hry na žesťové nástroje zdlouhavé a pomalé, předkládáme vám soubor skladeb, který by měl začínající hráče podpořit, motivovat a udržet jejich tah na „dechovou branku“. Dopřejte svým dětem notový a zvukový materiál, díky němuž mohou už od prvních hudebních krůčků hrát s kapelou přímo u vás doma v obýváku! Motivace pro ně, radost pro vás.

Náš soubor motivačních skladeb dává mladému hudebníkovi již od samotných hudebních začátků možnost zahrát si s doprovodem. Ať už s učitelem, který ho doprovodí na klavír, nebo s doprovodem nahrávky s pestrým nástrojovým obsazením. A tak se mladý muzikant, který umí prozatím zahrát pouze jeden jediný tón, stává součástí většího hudebního tělesa a skladby a otevírá se mu možnost důstojně předat svůj dosažený um třeba už i na pódiu.

 

Soubor je vyhotoven ve verzích pro trubku, baskřídlovku tenor a baskřídlovku baryton. Připravujeme verze pro lesní roh, trombon a tubu.

 

Každý soubor obsahuje celkem 21 skladeb. U nahrávek jsme se snažili o velkou žánrovou i instrumentační pestrost a brali jsme ohled na předpokládaný věk žáků. Každá skladba má dva takty předtaktí, které dávají začínajícímu hráči čas se  „chytit“ a připravit na hru. Také tempa a délky not jsou voleny s ohledem na žákovy možnosti. Nahrávky si stáhnete jako soubory mp3, které můžete přehrát v mobilu nebo jiném elektronickém zařízení. Skladby je možno dodat i na CD.

 

Skladby jsou seřazeny podle nejběžnějšího postupu výuky jednotlivých tónů, na něž pak navazují skladby používající skupiny tónů – fráze. Pořadí je samozřejmě možno měnit podle potřeby. Nedílnou součástí souboru jsou skladby tzv. ozvěnové, v nichž žák opakuje tóny či fráze po učiteli nebo po hráči na nahrávce. Ke každé skladbě je připravena nahrávka s nahraným sólovým partem (pro představu) a druhá nahrávka bez něj (označená HP – half playback). Ke každé skladbě jsou připraveny sólové party a klavírní transkripce doprovodu pro pedagoga či korepetitora. Notový materiál je standardně
dodáván v souboru pdf. Je možno jej dodat i v tištěné podobě.

 

Funkčnost a užitečnost skladeb v praxi ověřili zkušení hráči a pedagogové Lada a Petr Hojačovi. Byli bychom rádi, abyste je ověřili také Vy a nenechali si své poznatky pro sebe. Náš soubor skladeb cítíme jako živý organismus, který hodláme dotvářet podle potřeb a zkušeností pedagogů a studentů. Skladby jsou jednoduché a dají se snadno rozepsat pro soubor dalších muzikantů, zkušenějších žáků, hrajících na jiné nástroje. Těšíme se na vznik aktivní komunity, která bude přispívat k budoucí obsahové bohatosti díla.

Ukázka

Objednávka

Průvodce začínajícího žesťaře si můžete zakoupit přímo zde vyplněním objednávkového formuláře. Cena souboru, obsahuhjícího nahrávky ve formátu mp3 a notových podkladů ve formátu pdf, je 300 Kč. Za příplatek je možno zakoupit noty v tištěné podobě a nahrávky ve formě cd. Tyto možnosti prosím zaškrtněte v následujícím objednávkovém formuláři. Poštovné v ČR činí 50 Kč.